Päiväkerhot

TERVETULOA PÄIVÄKERHOON!

Lapsityössä toimitaan suoraan lasten kanssa ja tuetaan heidän kasvuaan ryhmässä, vanhempien kanssa yhteistyönä. Päiväkerhossa tutkitaan, leikitään ja joskus juhlitaan kirkkovuoden mukaan.

Päiväkerho ryhmien minimikoko on 5 lasta ja maksimikoko 8, johtuen siitä, että kerhossa on vain yksi ohjaaja. Visuvedellä ja Jäminkipohjassa pidämme etusijalla lapset, jotka eivät ole ryhmiksissä. Päiväkerhot on tarkoitettu 3 – 5 -vuotiaille lapsille. Kolmevuotiailla on päiväkerhoon pääsyn edellytyksenä se, että on jo oppinut kuivaksi ja suoriutuu itse wc-käynneistä. 

Syksyllä alkaviin ryhmiin ilmoittautuminen 6.4. - 31.7.2020, kerhoon pääsystä ilmoitetaan kirjeitse kotiin elokuun aikana. Mikäli olette hakenut kerhoon ja lapsi ei jostakin syystä voikaan aloittaa syksyllä kerhoa, ilmoitattehan siitä viipymättä lastenohjaajalle.

Päiväkerhomaksu: 10 €/lukukausi, 20 €/lukuvuosi (sisarusalennus 50%)

 

Maanantai: Kirkonkylä 1 klo 9 - 11.30 seurakuntatalolla      Visuvesi  klo 14 - 16 Visuveden koululla

Tiistai: Kirkonkylä 2 klo 9 - 11.30 seurakuntatalolla               Jäminkipohja  klo 14 - 16 Pekkalan koululla

Lastenohjaajan tavoittaa puhelinnumerosta 040 804 9576 tai sähköpostilla sanna-kaisa.nieminen@evl.fi

 

Päiväkerho