Ristiäiset

Kaste

Kaste on Kristuksen asettama sakramentti ja kristittynä olemisen perusta. Kasteessa ihmisestä tulee sekä kotiseurakuntansa että maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kastekäsky. (Matt.28:18-20).

Suurin osa suomalaisista kastetaan sylilapsina. Tässä seurataan useimpien suurten kristillisten kirkkojen vanhaa perinnettä. Lapselle kaste on ensimmäinen oma juhla. Läheisten asemakin muuttuu lapsen myötä: tullaan isäksi ja äidiksi, sisaruksiksi, isovanhemmiksi ja kummeiksi.

Kasteeseen perustuvat myös muut kirkolliset toimitukset: konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen. Kaste on liitto Jumalan ja ihmisen välillä. Kaste on myös ilon juhla, jossa kiitetään elämän antajaa.

 

Tavallisesti lapsi kastetaan alle kolmen kuukauden ikäisenä ja merkitään kasteen rekisteröitymisen yhteydessä väestötietojärjestelmään.

Mikäli aikaraja syystä tai toisesta ei riitä kasteen järjestelyihin, ottakaa yhteyttä Tampereen aluekeskusrekisteriin puh. 03 2190 222

arkisin kello 9 - 15.

 

Kaste