Ristiäiset

Kaste

Kaste on Kristuksen asettama sakramentti ja kristittynä olemisen perusta. Kasteessa ihmisestä tulee sekä kotiseurakuntansa että maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kastekäsky. (Matt.28:18-20).

Suurin osa suomalaisista kastetaan sylilapsina. Tässä seurataan useimpien suurten kristillisten kirkkojen vanhaa perinnettä. Lapselle kaste on ensimmäinen oma juhla. Läheisten asemakin muuttuu lapsen myötä: tullaan isäksi ja äidiksi, sisaruksiksi, isovanhemmiksi ja kummeiksi.

Kasteeseen perustuvat myös muut kirkolliset toimitukset: konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen. Kaste on liitto Jumalan ja ihmisen välillä. Kaste on myös ilon juhla, jossa kiitetään elämän antajaa.

Kaste