Ristiäiset

Kaste

Kaste on Kristuksen asettama sakramentti ja kristittynä olemisen perusta. Kasteessa ihmisestä tulee sekä kotiseurakuntansa että maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kastekäsky. (Matt.28:18-20).

Suurin osa suomalaisista kastetaan sylilapsina. Tässä seurataan useimpien suurten kristillisten kirkkojen vanhaa perinnettä. Lapselle kaste on ensimmäinen oma juhla. Läheisten asemakin muuttuu lapsen myötä: tullaan isäksi ja äidiksi, sisaruksiksi, isovanhemmiksi ja kummeiksi.

Kasteeseen perustuvat myös muut kirkolliset toimitukset: konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen. Kaste on liitto Jumalan ja ihmisen välillä. Kaste on myös ilon juhla, jossa kiitetään elämän antajaa.

 

Digi- ja väestötietovirasto ohjeistaa, että lapsen nimet ja äidinkieli tulee ilmoittaa heille kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä.

Mikäli aikaraja syystä tai toisesta ei riitä kasteen järjestelyihin, tulee ottaa yhteyttä Tampereen aluekeskusrekisteriin puh. 03 2190 222

arkisin kello 9 - 15.

 

Kaste

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kummius on kirkon ja vanhempien antama luottamustehtävä. Kummeja tulee olla vähintään yksi.

Kummien valinta ja tehtävät

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Lapsikaste on tavallisin tapa liittää kirkon jäseneksi. Luterilaisessa kirkossa kastetaan myös nuoria ja aikuisia – siis kaikenikäisiä.

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä