Uutislistaukseen

Sukuselvitykset perunkirjoitusta varten saa nyt yhdellä tilauksella

Monissa tapauksissa on mahdollista tilata valtakunnallinen sukuselvitys, joka kattaa vainajan tiedot 15 ikävuodesta alkaen. Vainajan koko muuttohistoria näkyy yhdellä todistuksella. Ruoveden seurakunta kuuluu Tampereen aluekeskusrekisteriin, jossa laaditaan tällainen valtakunnallinen sukuselvitys Suomen kaikkien ev.-lut. seurakuntien osalta silloin, kun vainaja on ollut kuollessaan Ruoveden seurakunnan tai muun Tampereen aluekeskusrekisteriin kuuluvan seurakunnan jäsen. Samoin näin toimitaan niissä tapauksissa, joissa vainaja on ennen siirtymistään muuhun rekisteriin viimeksi kuulunut jäsenenä seurakuntaan, joka on mukana Tampereen aluekeskusrekisterissä.

Sukuselvitysmuotoinen virkatodistus

Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja muuhun kuolinpesän asioiden hoitoon (esim. asunto- ja kiinteistökaupat, vuokrasopimuksen päättäminen, lainhuuto, perinnöstä luopuminen).

  • Sukuselvitys sisältää käyttötarkoituksen edellyttämät tiedot henkilön elämän ajalta 15-vuotiaasta alkaen.

  • Sukuselvitykseen merkitään myös mahdolliset aviopuolisot ja lapset. Jos henkilöllä ei ole lapsia eikä aviopuolisoa, todistukseen merkitään vanhemmat ja sisarukset.

  • Sukuselvitys laaditaan kattavasti, joten siinä on kaikki tarvittava tieto esim. perunkirjoitusta varten kirkkoon kuuluvista kuolinpesän osakkaista.

  • Sukuselvitys on eri asia kuin sukututkimus.

 

Sukuselvitys ja muu virkatodistus suositellaan tilaamaan Tampereen aluekeskusrekisteri (akrtampere.fi) tai valtakunnallisen tilauspalvelun kautta osoitteessa tilaavirkatodistus.fi (tai bestallambetsbevis.fi).

Palvelu on yksityishenkilöille. Tunnistautumiseen tarvitaan pankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Palvelua voivat käyttää täysi-ikäiset, joilla on kotikunta Suomessa, ja sitä voi käyttää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Virkatodistustilauksen myös yrityksille ja yhteisöille.

 


 

4.3.2021 09.40