Ansanmaa 

RUOVEDEN SEURAKUNTA laittaa avoimeen myyntiin määräalaisen metsämaa-alueen.

                      Pyynikkilä, 702-411-1-40 Ansanmaa n. 5,5 ha.

 

Tarjoukset on jätettävä suljetussa kuoressa, jossa merkintä tarjous, osoitteella: Ruoveden seurakunta, Taloustoimisto, Honkalantie 8, 34600  RUOVESI

tai sähköpostilla ruovesi.taloustoimisto@evl.fi.

Tarjoukset tulee jättää pe 9.10.2020 klo 15.00 mennessä.

Seurakunta pidättää oikeuden hylätä tai hyväksyä kaikki tehdyt tarjoukset.

LIITTEENÄ OLEVA ARVIO ON MUUTETTU VASTAAMAAN N. 5,5 HA

Ansanmaa 5,5 ha arvio.pdf

 

Uutislistaukseen

Ruoveden seurakunta avaa kokoavaa toimintaa kesäkuun alusta alkaen

11.6.2020 16.16

Jumalanpalvelukset

Koronavirusepidemian aiheuttamat seurakunnan toiminnan rajoitukset helpottuvat joiltakin osin kesäkuun alusta lukien. 

Jumalanpalveluksiin voi 7.6.2020 alkaen osallistua yli 50 henkeä edellyttäen, että niissä noudatetaan viranomaisen ja tuomiokapitulin antamia ohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Henkilömäärä suhteutetaan aina 1–2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi. Joka toinen penkkirivi suljetaan. Ruoveden kirkossa enimmäisosallistujamäärä on kirkkoneuvoston päätöksellä 100 henkilöä, Muroleen kirkossa 50 henkilöä ja seurakuntakeskus Aatoksen salissa 50 henkilöä. Enimmäismäärän lisäksi tiloissa voivat olla yhtä aikaa tarvittavat työntekijät, avustajat ja isoset.

Jumalanpalvelusten välittämistä verkkoon jatketaan edelleen yhteistyössä Ruovesi- lehden kanssa. Lähetykset ovat suoria lähetyksiä ja seurattavissa samaan aikaan kirkossa vietettävän jumalanpalveluksen kanssa.

Ehtoollisia vietetään tavallista harvemmin. Ehtoollisvieraita pyydetään saapumaan alttarikaiteen ääreen yksitellen tai perhekunnittain. Tarkemmat ohjeet ehtoolliselle osallistumisesta annetaan kussakin messussa erikseen.

Seurakuntalaisia joilla on vähäisiäkin ylähengitystieoireita, pyydämme ystävällisesti jäämään pois seurakunnan tilaisuuksista, kirkollisista toimituksista ja jumalanpalveluksista.

Riskiryhmiltä voimme toivoa harkintaa ja varovaisuutta tilaisuuksiin osallistumisessa. Viime kädessä suositusten noudattaminen on kunkin omalla vastuulla ja kukin arvioi itse oman riskinsä harkitessaan tilaisuuteen osallistumista.

 

Kirkolliset toimitukset

Hautaan siunaamiset toimitetaan edelleen pääosin haudalla riittävin turvavälein.

Kasteita voidaan toimittaa joko seurakunnan tiloissa tai kodeissa ulkotiloissa.

Myös kirkollisissa toimituksissa noudatetaan kirkkotiloihin määriteltyjä enimmäishenkilömääriä, turvavälejä ja muita ohjeita.

Toimituksen jälkeen vietettävä kaste- tai hääjuhla tai muistotilaisuus on yksityistilaisuus.

Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta on sen järjestäjällä. Niitä koskee 50 hengen enimmäisosallistujamäärä, samoin kodeissa tai muissa yksityistiloissa toteutettavia kirkollisia toimituksia. Työntekijät eivät toistaiseksi osallistu muistotilaisuuksiin tai kastejuhliin eivätkä tee onnittelukäyntejä.

 

Seurakunnan tilojen käyttö

Seurakunnan tilat ovat varattavissa korkeintaan 50 henkilön kirkollisiin toimituksiin liittyviin yksityistilaisuuksiin. (Muistotilaisuudet ja kastejuhlat) Muilta tilaisuuksilta seurakunnan tilat pysyvät toistaiseksi suljettuina.

 

Virastopalvelut

Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto palvelevat toistaiseksi edelleen vain puhelimitse ja sähköpostilla.