Seurakunnan päiväkerhoihin ilmoittautuminen

2.4.2020 13.10

Tästä voit tulostaa hakulomakkeen srk:n päiväkerhoihin ja sen voi palauttaa kirkkoherranvirastoon tai sähköpostilla osoitteeseen ruovesi.kirkkoherranvirasto@evl.fi.

Kerhokortti seurakunnan päiväkerhoon 2020-21

Lapsen etu- ja sukunimi:_________________________________________________

Syntymäaika:__________________________________________________________

Kotiosoite:____________________________________________________________

Lapsi on kirjoilla             *evankelisluterilaisessa seurakunnassa

                                            *ortodoksisessa seurakunnassa

                                            *väestörekisterissä

                                            *muussa uskonnollisessa yhdyskunnassa, missä:

                                            _______________________________________

Lasten lukumäärä perheessä:_____________________________________________

Lasten syntymävuodet:__________________________________________________

Käykö lapsi muissa kerhoissa tai harrastusryhmissä jne?

_____________________________________________________________________

Saako lapsi kulkea yksin kerhomatkan?_____________________________________

Äidin nimi:____________________________________________________________

Työpaikan puh:_______________________                      Kotipuh:________________________

Isän nimi:_____________________________________________________________

Työpaikan puh:_______________________                      Kotipuh:________________________

Päivähoitajan nimi, osoite ja puh:__________________________________________

_____________________________________________________________________

Lapsen kohdalla huomioitavia asioita tai toivomuksia:_________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________Käännä!

Saako lapsesta otettua kuvaa julkaista seurakunnan nettisivuilla?   Kyllä __ Ei__

Saako lapsesta otettua kuvaa julkaista sanomalehdessä?                      Kyllä__  Ei__

                                                                                                                                    

Lapsen allergiat ja yliherkkyydet, luettele kaikki lastasi allergisoivat aineet ja myös

ne, joiden vain epäilet aiheuttavan allergiaoireita:

______________________              _______/_______20_____

__________________________________________                                                 Allekirjoitus

Uutislistaukseen

Ruoveden seurakunta avaa kokoavaa toimintaa kesäkuun alusta alkaen

11.6.2020 16.16

Jumalanpalvelukset

Koronavirusepidemian aiheuttamat seurakunnan toiminnan rajoitukset helpottuvat joiltakin osin kesäkuun alusta lukien. 

Jumalanpalveluksiin voi 7.6.2020 alkaen osallistua yli 50 henkeä edellyttäen, että niissä noudatetaan viranomaisen ja tuomiokapitulin antamia ohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Henkilömäärä suhteutetaan aina 1–2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi. Joka toinen penkkirivi suljetaan. Ruoveden kirkossa enimmäisosallistujamäärä on kirkkoneuvoston päätöksellä 100 henkilöä, Muroleen kirkossa 50 henkilöä ja seurakuntakeskus Aatoksen salissa 50 henkilöä. Enimmäismäärän lisäksi tiloissa voivat olla yhtä aikaa tarvittavat työntekijät, avustajat ja isoset.

Jumalanpalvelusten välittämistä verkkoon jatketaan edelleen yhteistyössä Ruovesi- lehden kanssa. Lähetykset ovat suoria lähetyksiä ja seurattavissa samaan aikaan kirkossa vietettävän jumalanpalveluksen kanssa.

Ehtoollisia vietetään kesän aikana tavallista harvemmin. Ehtoollisvieraita pyydetään saapumaan alttarikaiteen ääreen yksitellen tai perhekunnittain. Tarkemmat ohjeet ehtoolliselle osallistumisesta annetaan kussakin messussa erikseen.

Seurakuntalaisia joilla on vähäisiäkin ylähengitystieoireita, pyydämme ystävällisesti jäämään pois seurakunnan tilaisuuksista, kirkollisista toimituksista ja jumalanpalveluksista.

Riskiryhmiltä voimme toivoa harkintaa ja varovaisuutta tilaisuuksiin osallistumisessa. Viime kädessä suositusten noudattaminen on kunkin omalla vastuulla ja kukin arvioi itse oman riskinsä harkitessaan tilaisuuteen osallistumista.

 

Konfirmaatiomessut

Konfirmaatiomessut järjestetään Sofia Magdalenan kirkossa 28.6. klo 10 (talvilomarippikoulu) ja 2.8. klo 10 (kesän päivärippikoulu) Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti näihin tilaisuuksiin kirkkoon voi tulla 200 seurakuntalaista, konfirmoitavat nuoret mukaan lukien. Henkilömäärärajoitukseen ei kuitenkaan lueta mukaan isosia, avustajia ja työtekijöitä. Pyydämme seurakuntalaisia ystävällisesti saapumaan kirkkoon ja poistumaan sieltä turvavälit huomioiden. Erityisesti on syytä välttää ruuhkien muodostumista kirkon oville tilaisuuden alkaessa ja päättyessä. Konfirmaatiomessussa ehtoollista tarjotaan vain konfirmoiduille. Muita seurakuntalaisia kutsutaan tulemaan ehtoolliselle muihin messuihin.

 

Kolehti

Kolehdit kerätään jumalanpalveluksen jälkeen kirkon takaosassa oleviin koreihin.

 

Kirkolliset toimitukset

Hautaan siunaamiset toimitetaan edelleen haudalla riittävin turvavälein.

Kasteita voidaan toimittaa joko seurakunnan tiloissa tai kodeissa ulkotiloissa.

Myös kirkollisissa toimituksissa noudatetaan kirkkotiloihin määriteltyjä enimmäishenkilömääriä, turvavälejä ja muita ohjeita.

Toimituksen jälkeen vietettävä kaste- tai hääjuhla tai muistotilaisuus on yksityistilaisuus.

Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta on sen järjestäjällä. Niitä koskee 50 hengen enimmäisosallistujamäärä, samoin kodeissa tai muissa yksityistiloissa toteutettavia kirkollisia toimituksia. Työntekijät eivät toistaiseksi osallistu muistotilaisuuksiin tai kastejuhliin eivätkä tee onnittelukäyntejä.

 

Seurakunnan tilojen käyttö

Seurakunnan tilat ovat varattavissa korkeintaan 50 henkilön kirkollisiin toimituksiin liittyviin yksityistilaisuuksiin. (Muistotilaisuudet ja kastejuhlat) Muilta tilaisuuksilta seurakunnan tilat pysyvät toistaiseksi suljettuina.

 

Virastopalvelut

Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto palvelevat toistaiseksi edelleen vain puhelimitse ja sähköpostilla.

 

Kesäpäivystykset ja -lomat

Diakoniatoimiston päivystys jatkuu koko kesän. Yhteydenotot diakoniatyöntekijään maanantaisin tai tiistaisin. Ruoveden kirkkoherran vuosilomansijaisena 1.-7.6. sekä 28.6.-19.7. toimii oman virkansa ohella Mänttä-Vilppulan vs. kirkkoherra Saila Munukka, p. 044 750 3601 ja sähköposti saila.munukka@evl.fi.