Tervetuloa päiväkerhoon!

Jälleen on tullut se aika vuodesta, kun haetaan syksyllä alkaviin päiväkerhoihin. Kerhopaikat pysyvät entisinä, jos saadaan ryhmät kokoon. Ryhmän minimikoko on 5 lasta ja maksimikoko 8, johtuen siitä, että kerhossa on vain yksi ohjaaja. Visuvedellä ja Jäminkipohjassa pidämme etusijalla lapset, jotka ovat kotihoidossa. Toki kannattaa laittaa hakupaperi myös lapsesta, joka on ryhmiksessä, jotta saadaan varmemmin kerhoryhmä muodostettua.

Päiväkerhot on tarkoitettu 3–5 -vuotiaille lapsille. Kolmevuotiailla on päiväkerhoon pääsyn edellytyksenä se, että on jo oppinut kuivaksi ja suoriutuu itse wc-käynneistä. Tämä kutsu koskee ensi sijassa tammi-kesäkuussa 2017 syntyneitä, sekä 2016 ja 2015 syntyneitä.

 Syksyllä päiväkerhon maksu on 10€/kausi, koko vuosi 20€/lapsi. (sisarusalennus 50%)Kerhopaikat ovat Kirkonkylällä seurakuntatalo, Honkalantie 8, Jäminkipohjassa Pekkalan koulu ja Visuvedellä koulu.

 Kun haette kerhopaikkaa, pyydämme teitä täyttämään oheisen kerhokortin.  Kerhokortin löytää myös seurakunnan sivuilta www.ruovedenseurakunta.fi päiväkerhon kohdalta. Mikäli olette hakenut kerhoon ja lapsi ei jostakin syystä voikaan aloittaa syksyllä kerhoa, ilmoitattehan siitä viipymättä lastenohjaajalle. Kerhokirje lähetetään loppukesän aikana kotiin.

Palauttakaa kerhokortti kirkkoherranviraston postilaatikkoon tai lähettäkää se osoitteella Ruoveden seurakunta / Päiväkerho, Honkalantie 8, 34600 Ruovesi. Kerhokortti tulee palauttaa 9.8. mennessä!

Aurinkoista kesää!    T. Ruoveden seurakunta puh. 040 804 9573

            

 

 

Kerhokortti seurakunnan päiväkerhoon 2020-21

Lapsen etu- ja sukunimi:_________________________________________________

Syntymäaika:__________________________________________________________

Kotiosoite:____________________________________________________________

Lapsi on kirjoilla             *evankelisluterilaisessa seurakunnassa

                                            *ortodoksisessa seurakunnassa

                                            *väestörekisterissä

                                            *muussa uskonnollisessa yhdyskunnassa, missä:

                                            _______________________________________

Lasten lukumäärä perheessä:_____________________________________________

Lasten syntymävuodet:__________________________________________________

Käykö lapsi muissa kerhoissa tai harrastusryhmissä jne?

_____________________________________________________________________

Saako lapsi kulkea yksin kerhomatkan?_____________________________________

Äidin nimi:____________________________________________________________

Työpaikan puh:_______________________                      Kotipuh:________________________

Isän nimi:_____________________________________________________________

Työpaikan puh:_______________________                      Kotipuh:________________________

Päivähoitajan nimi, osoite ja puh:__________________________________________

_____________________________________________________________________

Lapsen kohdalla huomioitavia asioita tai toivomuksia:_________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________Käännä!

Saako lapsesta otettua kuvaa julkaista seurakunnan nettisivuilla?   Kyllä __ Ei__

Saako lapsesta otettua kuvaa julkaista sanomalehdessä?                      Kyllä__  Ei__

                                                                                                                                    

Lapsen allergiat ja yliherkkyydet, luettele kaikki lastasi allergisoivat aineet ja myös

ne, joiden vain epäilet aiheuttavan allergiaoireita:

______________________              _______/_______20_____

__________________________________________                                                 Allekirjoitus