TULEVAISUUDEN VISIOITA

Näissä asiakirjoissa suunnitellaan seurakunnan tulevaisuutta vuoteen 2015 saakka.

 

Nämä asiakirjat on luotu Ruoveden ja Kangasalan rovastikuntien seurakuntien suunnitelmia hyödyntäen. Erityisesti pohjataan Lempäälän seurakunnan suunnitelmaprosesiin.

 

RUOVEDEN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2015

 

  

Meidän kirkko

Arkinen ja pyhä Ruoveden seurakunta

Ruoveden evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015

 

KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO)

Kirkon tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja

rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

 

KIRKON JA RUOVEDEN SEURAKUNNAN ARVOT

 

Pyhän kunnioitus

- kunnioitamme pyhää kolmiyhteistä Jumalaa

- tunnustamme Jeesuksen Kristuksen ainoalaatuisuuden

- näemme Jumalan kuvan ihmisessä ja ihmisen syntisyyden

- tunnistamme pyhyyden kaipauksen muissa uskonnoissa

Me sanomme:

-          Seurakunta on arkinen ja pyhä. Me haluamme olla niin arjessa kuin juhlassa uskoamme elävä seurakunta. Haluamme elää vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa työpaikoilta internetiin, arjesta juhlaan.

-          Olemme Sanan ja sakramenttien seurakunta, elämme kristittyinä jumalanpalveluksissa, pyhissä toimituksissa ja kaikessa arjen elämässä.

 

Vastuullisuus

- huolehdimme lähimmäisistämme

- varjelemme luomakuntaa

- käytämme kaikkia voimavaroja vastuullisesti

- tavoittelemme kohtuullisuutta elämäntavoissa

Me sanomme:

-          Haluamme seurakuntana ottaa vastuuta kaikista ikä- ja sosiaaliryhmistä diakonian, nuorisotyön, lapsityön ja sielunhoidon kautta.

-          Meillä on vastuu lähimmäisistämme.

 

Oikeudenmukaisuus

- taistelemme oikeudenmukaisuuden puolesta

- puolustamme heikkojen ja syrjäytyneiden oikeuksia

- ratkaisemme asiat tasapuolisesti ja kaiken tarkastelun kestävästi

Me sanomme:

-          Haluamme seurakuntaan kannustavan työilmapiirin, työntekijöille työnohjausta ja hengellistä ohjausta

-          Seurakunnan johtamisen tulee olla selkeää.

-          Ihmisten samanarvoisuus ja erilaisuuden hyväksyminen on käytäntöämme.

-          Rakennamme ja kunnioitamme isänmaatamme Jumalan lahjana ja osana kansojen suurta perhettä.

Totuudellisuus

- puhumme rohkeasti Jumalasta

- uskomme ja elämme niin kuin opetamme

- pidämme kirkon toiminnan avoimena ja hallinnon läpinäkyvänä

Me sanomme:

-          Seurakuntamme tilaisuudet ovat avoimia ja sallivia.

-          Kaikilla on mahdollisuus kohdata seurakunnan toiminta.

 

 

 

 

 

RUOVEDEN SEURAKUNTA VUONNA 2015 (VISIO)

Vuonna 2015 jäsenet näkevät kirkkonsa arvon ja kuulevat siellä Jumalan äänen. Kirkkoon tullaan

löytämään vastauksia elämän suuriin kysymyksiin ja sieltä lähdetään palvelemaan Jumalan

maailmaa.

 

STRATEGISET SUUNTAVIIVAT VUOTEEN 2015

Hengellinen elämä vahvistuu

- Huolehdimme siitä, että seurakuntien jumalanpalveluselämä on monipuolista, luontevaa ja sisältää

inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä. Jumalanpalveluksia järjestetään säännöllisesti pääkirkon lisäksi suurimmissa kylissä Murolessa, Visuvedellä ja Väärissä.

- Tuemme kotien hengellistä elämää ja perheitä arkielämässä, myös sen vaikeuksissa ja ristiriidoissa.

- Kirkollisissa toimituksissa tarjoamme ihmisille mahdollisuuden pysähtyä Jumalan eteen.

- Olemme avoimia hengelliselle etsinnälle, julistamme evankeliumin sanomaa kaikille ihmisille ja

olemme valmiit keskusteluun uskosta.

 

Huolehdimme heikommista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta

- Tarjoamme vapaaehtoisille mahdollisuuden toimia lähimmäisenrakkauden puolesta ja kantaa

vastuuta.

- Toimimme heikommassa asemassa olevien puolestapuhujana yhteiskunnallisessa keskustelussa.

- Osallistumme toimintaan luomakunnan, oikeudenmukaisuuden ja rauhan hyväksi.

- Kasvatamme tukeamme lähetystyölle ja kansainväliselle diakonialle.

 

Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä

- Tavoitamme jokaisen jäsenemme laadukkaasti vähintään viisi kertaa vuodessa. Tämä edellyttää seurakuntatyön näkymistä kylissä taajamien lisäksi.

- Kiinnitämme erityistä huomiota nuorten ja nuorten aikuisten jäsenyyteen sekä seurakuntaan

muuttavien uusien jäsenten vastaanottamiseen.

- Käännämme kirkon elämään osallistuvien määrän kasvuun kaikissa ikäluokissa.

- Luovumme työntekijäkeskeisestä ajattelutavastamme ja luomme seurakuntalaisille mielekkäitä

toimintamahdollisuuksia.

 

Viemme viestiä

- Lisäämme vuorovaikutusta viestinnässämme ja tuemme hengellistä elämää myös median välityksellä.

- Osallistumme aktiivisesti alueemme mediassa käytävään keskusteluun.

- Lisäämme panostusta uuden median käyttöön.

- Kehitämme sisäistä viestintäämme.

- Koulutamme keskeisiä toimijoita viestinnän taidoissa.

 

 

Rakenteet palvelevat toimintaa

- Kehitämme seurakunnan henkilöstörakenteen sellaiseksi, että strategian tavoitteet saavutetaan.

- Tuemme työntekijöiden hengellistä kasvua.

- Rakennamme seurakunnasta unelmien työpaikkaa.

- Pidämme hallinnon tehokkaana, riittävän kevyenä ja toimintaa tukevana.

- Säilytämme toiminnalliset yksiköt inhimillisen kokoisina.

- Investoimme lisää strategian mukaisiin kehittämisalueisiin.

- Pidämme seurakunnan talouden tasapainossa, hyvä talous on toiminnan tuki. Toiminta- ja henkilöstömenot katetaan verotuloilla ja korjauksiin ja investointeihin käytetään tämän lisäksi pääoma- ja metsätuloja.

- Seurakunnan metsiä hoidetaan kestävästi, suunnitelmallisesti ja tuottavasti. Luonnon korvaamattomat arvot otetaan kaikessa huomioon.

- Seurakunnan omaisuutta käytetään vain seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi ja kaikki omistusratkaisut tehdään tämän periaatteen mukaisesti.

 

Seurakunnan uudistuminen jatkuu

- Seuraamme toimintaympäristön muutoksia ja uudistamme toimintaa perustehtävälle uskollisena.

- Seuraamme kirkon rakenneuudistusten toiminnallisia vaikutuksia.

- Pidämme huolta, että talousarvioissamme jää liikkumavaraa kehittämiskohteiden tarpeisiin.

- Rakennamme yhdessä osallisuuden kirkkoa ja teemme paikalliset strategiat huolella ja laajan

yhteistyön avulla.

- Huolehdimme siitä, että strategiasta muodostuu jatkuva prosessi

 

 

 

Tästä voit jättää palautteen tai parannusehdotuksesi.

Olethan ystävällinen ja jätät nimesi ja yhteystietosi, jos haluat meidän vastaavan/ ottavan yhteyttä. Kiitos!


Palaute


Ruoveden seurakunta, Honkalantie 8, 34600 RUOVESI Kirkkoherranvirasto: puh.040 8049567