Kaste

Kaste on Kristuksen asettama sakramentti ja kristittynä olemisen perusta. Kasteessa ihmisestä tulee sekä kotiseurakuntansa että maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kastekäsky. (Matt.28:18-20).

 

Suurin osa suomalaisista kastetaan sylilapsina. Tässä seurataan useimpien suurten kristillisten kirkkojen vanhaa perinnettä. Lapselle kaste on ensimmäinen oma juhla. Läheisten asemakin muuttuu lapsen myötä: tullaan isäksi ja äidiksi, sisaruksiksi, isovanhemmiksi ja kummeiksi.

 

Kasteeseen perustuvat myös muut kirkolliset toimitukset: konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen. Kaste on liitto Jumalan ja ihmisen välillä. Kaste on myös ilon juhla, jossa kiitetään elämän antajaa.

 

Kirkon kastesivut löydät

 

 

Pyhä kaste

 

Vanhemmat ottavat ensin yhteyden kirkkoherranvirastoon. Tällöin sovitaan kasteajasta ja – paikasta ja toimituksen suorittavasta papista. Ennen toimitusta pappi sopii perheen kanssa valmistavan tapaamisajan. Kaste voidaan pitää joko kotona tai kirkossa.

 

Kirkkoherranvirasto 040 804 9567

Käyntiosoite: Honkalantie 8, 34600 Ruovesi

Postiosoite: Honkalantie 8, 34600 RuovesiRuoveden seurakunta, Honkalantie 8, 34600 RUOVESI Kirkkoherranvirasto: puh.040 8049567