Hautaus

HAUTAUSPALVELUJEN HINNAT

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Hautapaikkamaksut
Hinta sisältää yhden arkun/uurnan maksun arkkuhautapaikkaan.
Hautapaikkamaksu peritään kunkin hautauksen yhteydessä joikaisesta paikasta erikseen.
Hautaoikeus luovutetaan 50 vuodeksi hautapaikan luovuttamisesta seuraavan 
kalenterivuoden  alusta lukien.
* Haudan avaus- ja peittomaksu
Hinta sisältää haudan avaamisesta, peittämisestä ja kuntoon laittamisesta aiheutuneet 
kulut.
* Rintamaveteraanit
Rintamaveteraaneille ja heidän puolisoilleen hautapaikka, haudan avaus ja peitto
ovat maksuttomat. Rintamaveteraaniksi katsotaan aviopari, joilla ainakin toisella on 
rintamasotilastunnus.
Arkkuhautasija (50 vuotta) 1.1.2015
Oman kunnan asukas 200
Sotaveteraani/lotta (puoliso) 0
Vieraspaikkakuntalainen 550
Haudan avaus- ja peittomaksu
Oman kunnan asukas 500
Sotaveteraani/lotta (puoliso) 0
Vieraspaikkakuntalainen 600
Yhteensä arkkuhauta-maksut  
Oman kunnan asukas 700
Sotaveteraani/lotta (puoliso) 0

 

 

 

Vieraspaikkakuntalainen

 

Haudan avaus- ja peittomaksu
Oman kunnan asukas 500
Sotaveteraani/lotta (puoliso) 0
Vieraspaikkakuntalainen 600
Yhteensä arkkuhauta-maksut    
Oman kunnan asukas 700
Sotaveteraani/lotta (puoliso) 0
Vieraspaikkakuntalainen 1150
Uurnahautasija (50 vuotta, osasto 15) 1.1.2015
Oman kunnan asukas 70
Sotaveteraani/lotta (puoliso) 0
Vieraspaikkakuntalainen 200
Uurnan avaus- ja peittomaksu
Oman kunnan asukas 80
Sotaveteraani/lotta (puoliso) 0
Vieraspaikkakuntalainen 180
Yhteensä uurnahauta-maksut voimassa 1.1.2015

 

 

 

 Ruoveden seurakunta, Honkalantie 8, 34600 RUOVESI Kirkkoherranvirasto: puh.040 8049567