PALVELUT, HINNASTOT

Kirkkoherranvirasto
avoinna ma-to klo 9.00-11.00 ja 13-15
 

Yhteystiedot:

gsm. 040 804 95 67

fax (03) 476 2188,

sähköposti:

ruovesi.kirkkoherranvirasto(ät)evl.fi

merja.kortesmaa(ät)evl.fi

Käyntiosoite: Honkalantie 8, 34600 Ruovesi

Postiosoite:   Honkalantie 8, 34600 Ruovesi

 

- Virkatodistukset  ja sukuselvitykset

- Kirkollisten toimitusten ajanvarausasiat

- Hautausajat ja hautapaikat

- Avioliiton esteiden tutkinta

- Ilmoittautumiset retkille, leireille ym.

- Aution leirikeskuksen varaukset

 

Kirkkohallituksen yleiskirjenro 13/20142.4.2014

KIRKONKIRJOJEN TIETOJEN LUOVUTTAMISESTA PERITTÄVÄT UUDET MAKSUT 15.4.2014

Kirkkolain 16 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kirkkohallitus määrää kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta seurakunnille ja keskusrekistereille perittävän maksun. Kirkkohallitus on 1.4.2014 tehnyt päätöksen uusista maksuista, jotka tulevat voimaan 15.4.2014. Uusi maksupäätös on yleiskirjeen liitteenä. Uudella päätöksellä kumotaan tällä hetkellä voimassa oleva 21.1.2014 annettu maksupäätös.

Maksupäätöksen mukaan osa todistuksista on maksuttomia. Maksuttomia todistuksia ovat henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostetut seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskevat todistukset (ns. elää-todistus). Jos laissa on erikseen säädetty siitä, että viranomaisella on oikeus saada tiedot maksutta, noudatetaan tämän maksupäätöksen sijasta kyseisen lain säännöksiä.

Muutoin todistuksista peritään määräyksen 2 §:n mukaiset maksut. Maksujen muutos koskee manuaalisesti laadituista todistuksista perittäviä maksuja. Manuaalisesti laaditusta todistuksesta peritään 8 euroa, jos todistukseen haetaan tietoa perhelehdistä. Jos manuaalisesti laadittuun todistukseen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä tietoa, todistuksesta peritään 8 euroa. Manuaalisesti laaditusta todistuksesta, joka pohjautuu laajempiin kirjamuotoisten kirkonkirjojen tietoihin, peritään 30 euroa.

Todistuksen toimituskuluista on määrätty päätöksen 3 §:ssä.

Uutta päätöstä sovelletaan sen voimaantulon jälkeen annettuihin todistuksiin.

Maksupäätöksen tarkemmat soveltamisohjeet ovat Sakastissa Kirjuria koskevilla sivuilla. Tiedusteluihin vastaa rekisterijohtaja Riikka Ryökäs, sähköposti etunimi.sukunimi(at)evl.fi.

KIRKKOHALLITUS

Jukka Keskitalo Pirjo Pihlaja

ISSN 1797-0326

 

 

 

 

Keskeisimpiä kirkollisia toimituksia ovat kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen.

Toimitukset ovat ystävien ja perheen yhteisiä tapahtumia. Samalla ne ovat  myös osa koko seurakunnan jumalanpalveluselämää. Ja toisaalta niihin liittyy yhteiskunnan virallisia määräyksiä, ja jotkut niistä ovat myös oikeudellisia toimia.

 

Kirkollisten toimitusten kaavat löytyvät jumalanpalvelusliitteestä ja .

 

Tilaisuuden tarkemmista yksityiskohdista sovitaan papin kanssa ennen toimitusta mieluiten henkilökohtaisessa tapaamisessa. Omia toiveitaan saa ja kannattaa kertoa papille.Ruoveden seurakunta, Honkalantie 8, 34600 RUOVESI Kirkkoherranvirasto: puh.040 8049567